dimecres, 16 de febrer de 2011

Màquines simples


Primer hem de recordar què és la Força: Vídeo

Màquines simples: teoria, exercicis i problemes.
Què farem?
Identificar les màquines simples següents: el pla inclinat, la palanca, la roda, la politja i el cargol.
Veurem les parts, el dibuix, la fórmula que regeix i l'ús o funció del pla inclinat, la
palanca, la roda, la politja i el cargol. Diferenciació del tipus de palanques. Resolució d'exercicis sobre les màquines simples.
Què més farem?
- Conèixer el nom de cadascuna de les parts de cada màquina simple.
- Relacionar cada màquina simple amb el seu ús o funció.
- Conèixer, aprendre o deduir cadascuna de les fórmules que regeixen
cada màquina simple.
- Aprendre a aplicar les fórmules i resoldre problemes a partir d'un conjunt d'exercicis, ordenats de menor a major dificultat, amb el procés de
resolució i la solució.
- Autoavaluar-se el nivell d'assoliment del contingut.
Com ho farem?
Treballarem amb l’aplicatiu multimèdia de l’edu365.cat:
Teoria: s'exposen les parts, el dibuix, la fórmula que regeix i l'ús o funció del pla inclinat, la palanca, la roda, la politja i el cargol. És força concís i pràctic.
Enunciats dels problemes: estan ordenats de menor a major dificultat. Cadascun dels deu exercicis té la seva resolució i la solució. S'obren en una nova finestra.
Autoavaluació: és una bateria de 13 preguntes sobre els tipus de palanques i sobre exercicis numèrics. A cada pregunta hi ha l´opció de comprovar si s'ha respost bé o malament.
PRACTICA:
A més practicarem amb el programa RELATRAN El podeu descarregar gratuïtament en aquesta web o fent un Clic
Pàgina web per practicar polispasts: web

Cap comentari:

Publica un comentari

Gràcies per participar en el blog. Això si, des del respecte, aportant nous punts de vista i opinions. Gràcies